Undersökningar inom försvaret

När Sveriges medborgare fyller 18 år kan de bli inkallade till att göra grundutbildning inom värnplikt, vilket innefattas i totalförsvarsplikten. Det är en plikt där medborgarna ska försvara Sverige som militärer. För att genomföra mönstringen behöver de inkallade genomgå ett antal tester och undersökningar från läkare, psykolog och sjuksköterska.

Undersökningar används också inom näringslivet, där en kundundersökning kan ge svar på vad kunderna tycker om produkter, tjänster och företaget i sig. Den här sortens digitala undersökningar kan förstås också användas för att ta reda på hur den svenska befolkningen känner inför mönstringsplikten och vad de anser om den obligatoriska värnplikten. Med Ungappeds färdiga mallar är det enkelt att sätta upp responsiva kundundersökningar med en lång rad olika funktioner.

Göra värnplikt

Totalförsvarsplikten ger alla svenska medborgare ansvaret att bidra till vårt försvar om så krävs. Detta kan innebära att den som fyller 18 år kan behöva göra en grundutbildning som innefattar värnplikt. Vid detta tillfälle får artonåringen ett brev hem från Plikt- och prövningsverket där information finns att läsa om mönstring och mönstringsunderlag.

Mönstringens undersökningar

Mönstringen är uppbyggd av flera olika undersökningar, tester, intervjuer och bedömningar. Först av allt får den mönstrande anmäla sig i receptionen och göra ett teoretiskt prov i en datasal. Provet är en form av undersökning för att kartlägga logiskt tänkande, ordförståelse och rumsuppfattning. Därefter får den mönstrande personen träffa en sjuksköterska som går igenom hälsodeklarationen och gör en noggrann förundersökning som avgör kroppsbyggnad, allmäntillstånd, hud med mera. Personen får också gå igenom syntest, hörselundersökning, hälsokontroll och styrketest.

Prövningsverket har tidigare per automatik uteslutit mönstrande personer som uppger att de har diagnosticerats med ADHD eller autism. Detta har Diskrimineringsombudsmannen nu konstaterat vara diskriminering. Prövningen utgick från frågor i ett webbformulär, vilka användes för att bedöma hur lämpliga de mönstrande var för att göra lumpen. Flera hemvärnssoldater har också tidigare hållit tyst om sina neuropsykiatriska diagnoser för att kunna göra värnplikt enligt Sveriges Radio.

Add Comment

mts_sociallyviral