Få en anställning inom försvaret

Många väljer att arbeta inom försvaret för att de vill hjälpa till med att stötta sitt land, eller för att de tycker arbetet är intressant. Andra börjar arbeta där för att flera andra i släkt eller familj haft sin anställning inom försvaret. Men hur får man en anställning där och vad kan arbetet gå ut på?

Vilka avtal styr anställningen?

När man anställs av en arbetsgivare, oavsett om det är Försvarsmakten eller någon annan, finns det olika avtal som styr. Många väljer att anlita professionell avtalshantering för att allt ska ske på ett bra sätt. Som arbetstagare är det alltid bra att läsa igenom alla avtal. Även om Försvarsmakten är en bra arbetsgivare är det viktigt att man läser igenom så man verkligen har koll på vad som gäller.

Krav på den som söker arbete

Om man vill arbeta inom försvaret finns det en del krav som gäller. Exakt vilka de är kan variera mellan olika anläggningar och arbetsuppgifter. I regel ska man dock vara ostraffad, och ha relativt god ekonomi. Det kan också finnas fysiska krav, krav på tidigare arbetslivserfarenhet eller olika utbildningskrav. De krav som finns brukar man få reda på redan i samband med att en ny tjänst utlyses. Ibland kan vissa undantag göras, men så är inte alltid fallet. Att prata med den blivande arbetsgivaren kan dock vara bra.

Vad kan man arbeta med?

Inom försvaret kan man arbeta med flera olika saker. Vissa hanterar vapen, andra lagar mat. Några sköter datorer, en annan flyger helikopter. Det finns med andra ord en arbetsuppgift för i stort sett alla beroende på med vad och var man vill arbeta. Det finns flera arbetsuppgifter inom försvaret där man absolut inte hanterar vapen. Det är alltså inget måste bara för att man arbetar där.

Hur ser lönerna ut?

Lönerna inom försvarets olika anställningar varierar. Lönen är dock överlag genomsnittlig och dessutom kan man som blivande anställd påverka sin lön genom löneförhandlingar. Om man har en tillfällig eller tidsbegränsad anställning kan lönen dock ligga lite lägre än om man har en lång anställningsperiod bakom sig.

Har man alltid tystnadsplikt?

Överlag har man som anställd inom försvaret tystnadsplikt. Hur pass omfattande den är kan dock variera. Ibland har man bara en viss tystnadsplikt, i andra fall får man inte yppa något alls och dessutom är tystnadsplikten livslång.

Var hittar man de lediga jobben?

Ibland annonserar försvaret sina lediga arbeten i olika medier eller tidningar. Man kan också bli anställd efter att man gjort lumpen, eller om man haft någon frivillig uppgift i någon frivilligorganisation som försvaret har koppling till.

Add Comment

mts_sociallyviral