Jobba inom försvaret – vilka karriärmöjligheter finns det?

Många är nyfikna över vilka karriärmöjligheter det finns inom Försvarsmakten och hur själva anställningsprocessen fungerar. I denna artikel sammanfattar vi några av de allra viktigaste punkterna och avslöjar vad du behöver vara tänka på.

Hur får jag ett jobb inom Försvarsmakten?

Oavsett vilken inriktning du vill ta så börjar karriären med deras grundutbildning. Försvarsmaktens grundutbildning varvar praktik och teori och genomförs både utom- och inomhus. En av lärdomarna från utbildningen är att du ska öka din självinsikt, bli en bättre lagspelare och växa som människa – lärdomar som du har nytta av både inom Försvarsmakten och utanför.

Vilka karriärvägar finns det inom försvaret?

Inom Försvarsmakten finns det många karriärmöjligheter. I grund och botten är det tre breda inriktningar som du kan välja mellan.

1. Soldat och sjöman

Att jobba som en sjöman eller soldat innefattar en mängd av olika befattningar och arbetsuppgifter. Själva arbetsuppgifterna varierar beroende på befattning, men en gemensam nämnare är att du måste ta ett stort eget ansvar. Arbetet innefattar både insatser och övningar inom Sverige och i utlandet.

2. Officer

Officer inkluderar både specialistofficerare och officerare, varav den stora skillnaden är utbildningen och arbetsuppgifterna. En specialistofficer räknas som en expert inom ett område eller närmaste befäl, medan en officer har ett övergripande ansvar och oftast är en chef.

3. Civil

Civilanställda inom Försvarsmakten jobbar med en mängd olika arbetsuppgifter. Alltifrån IT, personal, logistik, ekonomi, utbildning och information till sjukvård och service. Faktum är att detta är den största gruppen av anställda inom Försvarsmakten och utgör cirka en tredjedel av alla anställda.

Kan kvinnor arbeta inom försvaret?

Traditionellt sett har kvinnor varit tveksamma inför värnplikt och att arbeta inom försvaret. Men den normen håller på att ändras. Försvarsmakten jobbar hårt med att rekrytera fler kvinnor till organisationen och försöker tvätta bort märket att det endast är för män. Bland annat gick de tidigare i år ut med en uppmärksammad annons på den internationella kvinnodagen. Även som kvinna finns det givetvis stora karriärmöjligheter inom försvaret.

Add Comment

mts_sociallyviral