Hur du som företagare kan samarbeta med Försvarsmakten

Letar du efter erfaren personal? Försvarsmakten har nära samarbeten med massor av svenska företag. Upplägget kan se ut på olika sätt. Det går att dela arbetskraft, rekrytera från Försvaret, eller bara dela information och vara med i det större nätverk som kallas Totalförsvaret.

Vad som främst brukar lyftas fram är att de som genomfört grundutbildningen brukar bli mer stresståliga och ansvarstagande. Det här kan vara ovärderligt för ett nystartat företag som snabbt behöver erfaren arbetskraft. Du kan använda fakturino, så kan du enkelt jämföra företagslån och säkra upp nödvändigt kapital för att nyanställa.

Skapa mervärde för ditt företag

Personer med bakgrund inom Försvarsmakten är extra attraktiva för dig som arbetsgivare. Bland annat har alla genomgått en kontroll innan anställning. Du kan vara säker på att personen inte är kriminellt belastad. Försvarsanställda är också vana att inordna sig i en hierarki. De ser till att få jobbet gjort, utan att skapa onödiga konflikter. Många kännetecknas av god självkännedom och god samarbetsförmåga. Den som har arbetat inom Försvaret är helt enkelt van att sträva mot ett gemensamt mål. Givetvis är det även vanligt att de har utvecklat sin fysik och hälsa, vilket kan sänka risken för sjukfrånvaro. Med ett företagslån finns möjligheten att expandera verksamheten och rekrytera tidigare försvarsanställda.

Flera företagare uppskattar de nya infallsvinklarna som brukar komma från medarbetare som varit engagerade i Försvarsmakten. Många av dem har arbetat med problemlösning och svåra utmaningar. Även civilt kan sådant vara perfekt, till exempel om något oväntat inträffar som skapar hård arbetsbelastning. Eventuella samarbeten behöver heller inte vara på heltid. Det fungerar utmärkt att medarbetare har ett deltidsengagemang. Genom att jämföra företagslån och välja det som passar bäst, kan du som företagare se till att personalen får tillräcklig kompetensutveckling.

Vad säger arbetsgivarna?

Försvarsmakten pekar på att de måste ha en bred förankring i hela det svenska samhället om de ska lyckas med sitt uppdrag. Där spelar relationen med företag en mycket stor roll. En rad branscher har antingen rekryterat försvarsanställda, eller låter sina egna anställda arbeta deltid inom Försvarsmakten, till exempel under lågsäsong. Som arbetsgivare brukar känslan vara att de får otroligt mycket på köpet. Chansen finns att hitta medarbetare som är lojala, ansvarstagande, kompetenta och handlingskraftiga. Om du för närvarande har problem med personalförsörjningen kan det definitivt vara värt att inleda ett samarbete med Försvarsmakten.

Add Comment

mts_sociallyviral