Fördelar med att arbeta inom försvaret

I Sverige och i många andra länder är det många som arbetar inom försvaret. Man kan arbeta med flera olika arbetsuppgifter och man kan också arbeta i flera länder beroende på vilken position och vilket arbete man utför. Många tror att det är farligt att arbeta inom försvaret och en del positioner kan vara mer riskfyllda än andra. Men det finns också en hel del fördelar med att arbeta inom i alla fall det svenska försvaret.

Lönen är bra

När man ska delta i en marknadsundersökning kan det ofta vara så att man får fylla i sitt yrke och vilken lön man har. Genom resultaten kan man sedan se att militärer och andra som arbetar inom försvaret generellt sett har bra löner i förhållande till hur mycket de arbetar. Vissa av de anställda jobbar inte varje dag utan bara vid behov. Trots det får de ofta pengar för att ha jour och liknande. De personer som har högre eller mer riskfyllda anställningar får ofta en högre lön och dessutom har de andra förmåner.

Man lär sig försvara sin familj och landet

En fördel med att arbeta inom försvaret är att man lär sig hur man kan förbereda sin familj på eventuella kriser. Man lär sig också att försvara både hemmet, familjen och landet mot främmande makt om så skulle behövas. Inom försvaret förekommer flera olika utbildningar och man lär sig också att samarbeta på ett bra sätt för att man ska kunna nå gemensamma mål även om något helt oförutsett inträffar.

Sjukvården är bra

Inom militären arbetar även en hel del läkare och annan sjukvårdspersonal. Ofta finns det en sjukstuga på basen och även ute i fält kan man få hjälp med små och större sår och andra åkommor. Dessutom ingår ofta sjukvården i de förmåner man har. Om man skadas under ett krig eller vid annan tjänstgöring behöver man i regel inte betala något alls själv för sjukvården och dessutom kan man få olika former av ekonomisk ersättning.

Man får se och uppleva mycket

Om man arbetar inom försvaret får man i regel se och uppleva en hel del även om man inte är ute i krigande länder. Det kan handla om utbilningar, om hur Sverige agerar vid en kris eller om hur mänskligheten reagerar när något händer. Man kan också få åka på tjänsteresa till andra länder och upptäcka kultur, sevärdheter och annat i samband med resan. Att åka utomlands till krigshärjade länder kan dock vara lite mer riskfyllt men det är en arbetsuppgift som kan förekomma inom försvaret. Överlag gör man dock allt för att skaderisken ska vara så låg som möjligt även om det förekommer skottlossning, bomber och annat som kan vara farligt.

Add Comment

mts_sociallyviral