Försvarsmaktens utbildningar och arbeten

Att arbeta inom försvaret ger erfarenheter som gör nytta i både arbetsliv och privatliv. Du lär dig vikten av disciplin, att vara en lagspelare och att agera metodiskt i olika pressade situationer. Känner du dig manad till en karriär inom försvaret? Läs då vidare här!

Grundutbildning

Det första du kommer att göra inom militären är en grundutbildning som består av sju olika steg och där du förbereds mentalt och fysiskt inför olika situationer som kan uppstå vid ett nödläge i Sverige. Det första steget är en introduktion där du senare får kunskap om omgivningen och börjar genomföra exempelvis skjutövningar. När du är klar med steg 1 kommer du att påbörja själva stridsutbildningen där du och din grupp navigerar er genom olika områden och möter hinder på vägen. Du får lära dig att agera i akuta situationer och hur du tar kontroll över en hotfull situation utan vapen.

Med en utbildning från försvarsmakten är du alltid eftertraktad på arbetsmarknaden, du kommer utan tvekan kunna glänsa bland rekryteringsföretag och dina kunskaper från försvarsmakten kommer att skattas högt hos olika arbetsgivare.

Steg 3 till 7

I steg 3 börjar du och din grupp att öva på att försvara objekt och hur du ska agera om du och andra utsätts för kemiska vapen. Vissa av övningarna sker när mörkret lagt sig och du förbereds på att hålla dig klar och vaken under dygnets alla timmar. I steg 4 får du öva på att skydda försvarsmaktens material och anläggningar samt går djupare in på juridiken inom det militära samt sjukvård. Du kommer även att genomföra vissa av dessa övningar utomhus.

I steg 5 har man något som kallas individuella dagar och under dessa kan du ta igen moment du tidigare missat och även samtala med en yrkesvägledare som hjälper dig att ringa in dina intressen och hitta just den fortsatta utbildning som skulle passa dig. I steg 6, som heter aldrig ge upp, lär du dig att hantera särskilt svåra förhållanden och detta är den mest påfrestande delen av utbildningen. Vissa moment kommer du att genomföra i grupp men även vissa moment ensam där du själv löser kritiska situationer.

I steg 7, den avslutande delen, tar du hand om försvarsmaktens lokaler där du vistats och även materialet. Du förbereder dig även inför vidare utbildning om du bestämt dig för att genomföra en sådan.

De olika utbildningarna som finns att välja mellan är t.ex. soldat eller sjöman, där utbildningstiden ligger mellan 9-15 månader, hemvärnssoldat 4-7 månader och grundutbildning mot officer som är 6-9 månader. Alla utbildningar ger dig en trygg grund att stå på, både privat och i ditt yrkesliv. Försvarsmakten tar väl hand om sina anställda och det finns goda möjligheter att avancera och stiga i graderna om man visar framfötterna. Privat blir du en mer jordad människa med goda kunskaper i bl. a. konfliktlösning, nödsituationer och första hjälpen, något som alltid är viktigt att kunna.

Add Comment

mts_sociallyviral