Första hjälpen i armén

Första hjälpen i armén handlar om att öka överlevnadsmöjligheten för soldater. Alla soldater i den svenska Försvarsmakten ska genomgå utbildning i hur man ger första hjälpen till någon. Tanken är att en soldat i strid ska kunna både ge och få första hjälpen omedelbart innan man tar personen till sjukhuskompaniet. Försvarsmakten delar, efter avslutad utbildning, ut en handbok som handlar om vad man måste kunna vad gäller första hjälpen. På så sätt kan soldaterna alltid gå tillbaka till handboken och läsa dess innehåll om de är osäkra på något som de tidigare lärt sig. Försvarsmakten utbildar också samtliga sina anställda kontinuerligt för att på så sätt försäkra sig om att kunskaperna de en gång lärt sig inte går förlorade. Inom armén finns även sjukhuskompaniet där man samlat all kompetens som behövs för att kunna vårda och operera skadade soldater. Sjukhuskompaniet har både deltids- och heltidsanställda där det finns flera specialister representerade inom många olika områden inom medicin.

Hur man ger första hjälpen

Det första man bör göra när man ger första hjälpen till en person är att kontrollera den skadades puls. Man kan kontrollera en persons puls genom att känna vid halspulsådern eller på handleden. Om man sedan måste utföra mun-mot-munmetoden så är det viktigt att personen ligger på rygg med huvudet bakåt. Man klämmer sedan åt näsan med en hand och öppnar munnen med den andra. När man blåser in luft måste munnarna täcka varandra till fullo för att det ska fungera. Man ska titta på personens bröstkorg för att se att den rör på sig när man blåser in luft för att försäkra sig om att det fungerar. När personen andas måste man lägga honom eller henne i stabilt sidoläge. Man skall då böja armen och benet på ena sidan av kroppen samt vända huvudet i samma riktning. Man får dock absolut inte lägga en person i stabilt sidoläge om man tror att ryggraden är skadad. Det är då av högsta vikt att personen får ligga kvar i samma ställning. Det finns flera delar av första hjälpen att lära sig som exempelvis vad man gör vid kvävning eller benbrott. läs mer här ifall du vill lära dig mer.

Försvarsmakten utbildar andra i första hjälpen

Försvarsmakten har i många år hjälpt andra länder att utbilda soldater i hur man ger första hjälpen. Under 2015 var man på plats i Ukraina för att hjälpa deras armé att öka överlevnadsmöjligheten för sårade soldater. Den svenska försvarsmakten hade flertalet förband på plats för ändamålet. Utbildningen skedde under 2 veckor där man utbildade 25 instruktörer med extra kunskap och 100 soldater. Efter avslutad kurs ska deltagarna bland annat kunna ge första hjälpen till en skadad soldat under strid, förflytta soldater på ett säkert sätt till rätt vårdinsats och genomföra ett omhändertagande av skadade under väldigt hårda psykiska & fysiska förhållanden. Detta är extra viktigt för armén i Ukraina då man inte har samma tillgång till en vårdinstans i strid som exempelvis den svenska försvarsmakten har. Landet är också fattigt vilket gör att vården många gånger är bristfällig. Svenska soldater kan vid hemkomst exempelvis besöka en tandläkare stockholm för skador som uppkommit under deras tid i tjänsten. Den svenska Försvarsmakten skulle dessutom betala för besöket.

Add Comment

mts_sociallyviral