Försvarets musikkårer

 

 

Ett av huvudsyftena med musik är att förstärka och påverka känslor. I dag uttrycks det syftet ofta genom hjärtkrossande ballader eller snabba, poppiga, M2081S-1028lyckopiller, men på den tiden då Sverige fortfarande gick i krig var syftet att uppmana mod och förstärka moralen. En blåsorkester och trumkår gick i spetsen för armén och spelade marscher som eggade soldaternas stridslust. Ännu viktigare var det att kunna sända signaler med hjälp av instrumenten – en trumpets klara ton skär igenom stridsfältets larm mycket bättre än en befälhavare som ryter order.

I dag är försvarets musikkårer inte aktiva i strid, men de fyller en nog så viktig funktion ändå. Vid viktiga ceremonier bidrar de disciplinerade musikerna med högkvalitativ musik, som stärker gemenskapen och för vidare en högt aktad tradition. Förutom att vara viktiga inslag vid statsbesök och vaktparader fungerar musikkårerna även som en länk mellan försvaret och vanligt folk – många konserter ges för allmänheten.

De musiker som spelar i försvarets musikkårer är inte sällan yngre män och kvinnor som blivit duktiga på sin musik och är intresserade av att senare söka sig vidare till utbildningar och yrken inom musikbranschen. Den typen av musikintresse kan finnas närvarande sedan barnsben eller uppstå senare i livet. I en god uppväxt finns musiken närvarande, ofta genom den typen av speldosor och skallror man hittar hos bland annat Bigbaby. Den som finner ett intresse i musiken söker ständigt efter nya utmaningar, och försvarets musikkårer anses ofta ligga på en av de högsta nivåer man kan nå som musiker.


Totalt har Försvarsmakten tre musikkårer
, organiserade under Försvarsmusiken. Den största är Arméns musikkår, som består av cirka 50 heltidsarbetande musiker. Inom musikkåren finns en stor bredd på både instrument och repertoar, vilket innebär att de kan spela i nästan amk_vaktparadvilka sammanhang som helst. Dessa spelningar görs både inom Sverige och utomlands, och uppdragen kan variera från allmänna konserter till militära musikuppdrag. De andra två kårerna är Marinens musikkår och Livgardets dragonmusikkår. Den sistnämnda är Försvarets enda mässingsmusikkår, men annars är likheterna mellan de tre många. De utgörs av heltidsarbetande musiker, som i militär sättning utför många spelningar per år.

Add Comment

mts_sociallyviral