Bli fallskärmsjägare

Fallskärmsjägare är en av de mest krävande befattningarna inom det svenska försvaret, men också bland de mest eftertraktade. I denna roll utför man fallskärmshopp för att inhämta information och utföra rekognosering i fältet. Att vara fallskärmsjägare i strid är en utsatt position där man arbetar i små grupper bakom fiendens linjer. Varför vill då så många få befattningen? Här hittar du fakta om att arbeta som fallskärmsjägare: vad som krävs i fråga om mentala och fysiska färdigheter, hur vardagen ser ut och vad det är som gör yrket så spännande.

Fallskärmsjägare inom svenskt försvar

A paratrooper with 3rd Battalion the Parachute Regiment comes in to land on a Spanish drop zone during Exercise Iberian Eagle. A hundred paratroopers were taking part in a joint military exercise in Spain as part of their training to deploy anywhere in the world at short notice. Exercise Iberian Eagle merged 115 soldiers from B Company, The Third Battalion, The Parachute Regiment (3 PARA) with 465 Spanish airborne troops of the 1st Bandera "Roger de Flor" on the bitter plains of Zaragoza and the training grounds around Madrid.

Det svenska försvaret utbildar fallskärmsjägare vid Karlsborgs garnison i Västra Götaland. Efter slutförd militär grundutbildning kan man söka sig dit, men konkurrensen om utbildningsplatserna är hård. Endast sökande som bedöms ha utmärkt fysisk och mental hälsa kan komma i fråga, och urvalet görs på grundval av en rad utförliga tester. Om man väl blir antagen väntar en tolv månader lång utbildning där man får lära sig såväl praktiska som teoretiska färdigheter. Förmågan att kunna utföra snabba och säkra fallskärmshopp står självklart i fokus, men fallskärmsjägare utbildas också i bruk av optiska hjälpmedel och den senaste kommunikationsutrustningen. Vill man få en känsla för hur man kommunicerar i fältet kan det vara bra att hyra komradio och ge sig ut i naturen med några vänner. Den verkliga upplevelsen av att smyga runt bakom fiendelinjer och sväva i ständig fara är dock svår att simulera. Just därför är det så viktigt är man är psykiskt tålig.

På grund av att utbildningen är så utmanande och intensiv blir också kamratskapen bland fallskärmsjägare särskilt stark. Mot slutet av utbildningen delas de nya fallskärmsjägarna in i mindre grupper, och varje medlem i gruppen utbildas i en särskild specialkompetens. På det sättet blir var och en oumbärlig för gruppen. Eftersom fallskärmsjägare övar sina färdigheter så ofta och utförligt som möjligt blir gruppen än mer sammansvetsad. Det finns också en större gemenskap för aktiva och pensionerade fallskärmsjägare i Sverige i kamratföreningen fallskärmsjägarklubben. Klubben bildades 1952 och samlar idag de senaste sextio årskullarna av Försvarets fallskärmsjägarkompani. Deras regelbundna träffar är ypperliga tillfällen för nya och gamla fallskärmsjägare att mötas och utbyta erfarenheter. Det visar också på den speciella andan som många menar råder bland fallskärmsjägare. Det är mer än ett yrke eller en tillfällig befattning inom det militära – fallskärmsjägare verkar för många vara en identitet som man bär med sig livet igenom.

Add Comment

mts_sociallyviral