Arbeta inom Flygvapnet

Flygvapnet är en del av Försvarsmakten, och är framförallt inriktat på att lösa luftförsvarsuppgifter med hjälp av flygplan och helikoptrar. När man föreställer sig ett arbete inom Flygvapnet tänker många därför i första hand på pilotyrket, men faktum är att det finns en mängd olika karriärmöjligheter inom flygvapnet – allt från soldater för att försäkra säkerheten på flygbasen till flygtekniker, drivmedelsförare och, självklart, stridspiloter. Alla är lika viktiga för att Flygvapnet ska kunna uppfylla sitt ansvar.

Flygteknikerns roll är till exempel att se till att flygförbanden alltid har tillgång till flygplan. Det gör han eller hon bland annat genom att fylla på bränsle och olja, att kontrollera flygplanets yttre, att åtgärda fel som uppstår och att byta ut delar i planet. Det handlar helt enkelt om säkerhetskontroller inför flygning och om underhåll av planen, både i avhjälpande och förebyggande syfte.

Ett annat viktigt yrke är flygstridledarens. Flygstridsledaren följer på radar stridspiloternas framfart i planen, och ger order för att de ska nå fram till sina mål och undvika hinder som uppstår. Det sker genom radio- och datakommunikation, genom att skicka koordinater löpande under flygövningar såväl som i en potentiell verklig situation.Egyptian_air_force_pilot

Om man är intresserad av ett mindre stressigt jobb inom Flygvapnet, som fortfarande är en viktig del av verksamheten, kan drivmedelsförare vara en karriär att överväga. Jobbet består i att förse de olika enheterna inom Flygvapnet med det drivmedel de behöver, till exempel genom att köra tankbilar och pumputrustning till förutbestämda mötesplatser.

Även inom själva pilotyrket finns flera förgreningar, då Flygvapnets verksamhet är uppdelat i olika förband: stridsflygförbandet, transportflygförbandet, signalspaningsflygförbandet, radarflygförbandet, helikopterförbandet och bas- och ledningsförbandet. Uppgifterna inom dessa olika förband skiljer sig stort, och kan innebära allt från humanitära insatser till underrättelseinhämtning och faktisk beredskap för ett angrepp mot svenskt territorium.

Om man efter att ha arbetat inom Flygvapnet en tid känner att man vill ta steget över till det civila, kan ett alternativ vara att starta ett eget företag som pilot. Det finns en mängd inriktningar man kan ha, allt från reklamflygningar till upplevelsepaket till flygskola. Skillnaden mellan att vara anställd och ha ett eget företag är dock att man själv måste se till att pengarna från ens fakturor kommer in. Ett sätt att göra det är att ta hjälp av inkasso, till exempel ett inkassobolag som Intrum. På det sättet kan man vara säker på att få betalt även som egenföretagare.

Add Comment

mts_sociallyviral