GMU

GMU står för Grundläggande militär utbildning, och är den utbildning som ersätter värnpliktsarméns grundläggande soldatutbildning, som förkortades GSU. Den som vill påbörja en karriär inom Försvarsmakten gör det genom att bli en av de rekryter som genomgår GMU. För att få ansöka måste man vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år. Dessutom har de olika inriktningarna på utbildningen särskilda krav. Inriktningarna man kan välja mellan är soldat eller sjöman, hemvärnssoldat och officer. För att bli soldat eller sjöman måste man ha godkänt i svenska, engelska och matematik från gymnasiet, och för hemvärnssoldater gäller det att ha godkänt i samma ämnen, men från grundskolan. Officersutbildningen är en treårig utbildning som inleds med 9 månaders GMU, och leder i slutändan till en akademisk yrkesexamen. Behörighetskraven för den utbildningen är alltså att man har grundläggande högskolebehörighet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Även om man uppfyller behörighetskraven är det dock ingen garanti för att man blir antagen till utbildningen. Man måste nämligen också genomgå fysiska, psykiska och medicinska tester, för att klargöra att man kommer att klara de utmaningar man ställs inför under utbildningens gång. Försvaret rekommenderar att man börjar träna och förbereda sig i god tid före proven, så att man är tillräckligt vältränad för att klara de hårda fysiska kraven. Försvaret talar utifrån den erfarenhet de har från tidigare rekryter, då de menar att skador som en följd av att rekryterna är otränade är den vanligaste anledningen till att de tvingas avbryta utbildningen.

Hur lång GMU:n är varierar beroende på vilken inriktning man väljer. För soldater och sjömän är den normalt mellan 9 och 11 månader lång. En hemvärnssoldat gör sin GMU på mellan 4 och 7 månader, medan en officer gör den på mellan 6 och 9 månader. De blivande officerarna går sedan vidare till fortsatta studier på officersprogrammet eller specialistofficersutbildningen.

De som har genomgått GMU menar nog samtliga att det var en upplevelse som fick dem att växa som människor, utvecklas som personer och som skapade vänskaper för livet. Det samtliga också sannolikt håller med om är att man behövde ett rejält, varmt bad efter varje dag på utbildningen, som ju är både fysiskt och psykiskt utmattande. Om du också behöver ett bad efter din arbetsdag, men inte har ett badkar än, ska du gå in på Buildor.se. Där finns ett stort utbud av badkar för alla smaker.

Add Comment

mts_sociallyviral