Värnplikt

Värnplikt

Värnplikt i Sverige infördes 1901 och var obligatoriskt för alla vuxna svenska män mellan 21 och 40 år (senare 18-47 år). Den 16 juni 2009 fattades beslutet att låta värnplikten vila under fredstider. Detta trädde i kraft den 1 juli 2010. Numera har värnplikten ersatts med en totalförsvarsplikt, vilket betyder att alla män och kvinnor mellan 16 och 70 år måste hjälpa till om vi hamnar i krig.

Bakgrund

För att se till att vi har den beredskap som krävs i händelse av krig införde staten en allmän värnplikt under 1900-talet. Värnplikten varade 7,5 till 15 månader beroende på typ av tjänst. 1980 kunde även intresserade kvinnor ansöka om att göra värnplikt.

Sedan mitten av 2000-talet kan värnplikten anses vara frivillig då de flesta ansökte på frivilliga grunder. Alla svenska män blev dock tillfrågade om de ville göra värnplikten. Ett brev skickades det år man skulle fylla 18 år med inloggningskod och personlig underskriftskod som användes för att logga in på Pliktverkets hemsida. Där fanns ett antal frågor som skulle besvaras, bland annat om personens intresse för att göra värnplikten, medicinsk bakgrund, intressen och familj. Formuläret undertecknades sedan med den personliga underskriftskoden.

Under de 109 år som Sverige hade allmän värnplikt mönstrade åtta miljoner svenskar. De sjutton- och artonåringar som ansågs lämpliga för tjänstgöring fick ett brev där de blev kallade till mönstring. Mönstringen varade under en till två dagar för att bedöma personens styrka, kondition och intellektuella/psykologiska förmåga. De som fick goda resultat från mönstringen blev antagna för att göra värnplikten.

+Att återinföra värnplikten

Det har visat sig att många svenskar är positiva till att återinföra värnplikten. En mätning från DN/Ipsos visar att sju av tio vill återinföra värnplikten. Av dessa anser 87 % att värnplikten även ska innefatta kvinnor. Ett argument för en återinförd värnplikt är möjligheten att förbättra försvarets bemanningsproblem. I dagsläget saknas 7 500 soldater, sjömän och gruppbefäl, vilket motsvarar halva krigsorganisationen. Ett annat argument för värnplikten är det försämrade läget i omvärlden och behovet av ett starkt försvar. Ett exempel är den oroande utvecklingen i Ryssland där de genomför alltmer närgångna spaningar mot Sverige.

De som är emot en återinförd värnplikt argumenterar bland annat att det skulle kosta samhället stora summor pengar. Vidare argument är att det skulle vara en kränkning av unga människors liv och frihet att tvinga dem att göra något som de kanske inte vill.

Add Comment

mts_sociallyviral